XƯỞNG GỖ HẢI PHÒNG

XƯỞNG GỖ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Hoà Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Tel: 0974.783.723 - Hotline: 0974.783.723

Fax:

Email: giusechuc29@gmail.com

0974.783.723 Yêu cầu báo giá